Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1

Cập nhật: 25/04/2019

Lượt xem: 329

Phòng hội trường, phòng họp, phòng chủ tịch, phòng giám đốc, phòng làm việc trưởng phòng, phòng nhân viên, phòng đào tạo, phòng ăn công nghiệp,...


Thiết kế, sản xuất, cung cấp và thi công toàn bộ nội thất Nhà máy
Chủ đầu tư: Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1
Tổng thầu: Grandline
Hợp đồng dự án: 6,3 tỷ